Politica de confidențialitate și Politica de cookies Chicineta.com

Politica privind confidențialitatea

 1. Politica de confidențialitate:

Acest document cuprinde informații despre datele colectate de Chicineta SRL (cu sediul social în București, Piața Alba Iulia nr.8, bloc I7, scara 2, etaj 4, ap 33, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub numărul J40/14377/24.11.2015 și având C.U.I. RO35264331), în calitate de Operator al datelor cu caracter personal  pe care Utilizatorii acestui website (vizitatori, clienți, potențiali clienți, numiți în continuare Utilizatori) ni le furnizează pentru activitatea de comerț electronic prin intermediul site-ului chicineta.com și a altor tehnologii și unelte asociate prezenței online Chicineta.

 1. Ce tip de date colectăm?

Activitățile de colectare și procesare a datelor sunt guvernate de Politica de Protecție a Datelor.

Chicineta SRL acționează în calitate de Controller al datelor personale pe care tu (în calitate de utilizator) ni le furnizezi.

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră să cumpărați de pe website:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de livrare
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail

Date furnizate de Utilizator opțional:

 • CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură

În cazul în care desființați un contract sau ne este adusă la cunoștință o plângere, iar rambursarea către dumneavoastră a sumelor achitate se face direct în contul dumneavoastră bancar, procesăm de asemenea numărul contului bancar, astfel încât să putem realiza rambursarea.

3. Scopul prelucrării:

Prelucrăm date personale ale Utilizatorilor website-ului în scopul executării corespunzătoare a contractelor încheiate prin intermediul magazinului  online găzduit de site-ul www.chicineta.com (denumit în prezentul document  “website-ul”). Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

– înregistrarea pe Website

– încheierea contractului

 tranzacții

– transportului produselor comandate de Utilizator

–  exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator (spre ex. desființarea contractului, garanția legală).

 1. Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și cumpărarea prin intermediul website-ului.

 1. Drepturile de care beneficiați

Dreptul la informare

Acesta vă permite să fiți informat, încă din momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date

Vă permite să obțineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, la informații privind scopurile prelucrării, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocării, sursa datelor etc.

Dreptul la ștergerea datelor

Vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor

Vă permite să obțineți, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastre este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în următoarele situații:

– exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, pentru perioda în care verificăm corectitudinea datelor;

– prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării acestora;

– nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții in instanta;

– v-ați opus prelucrării datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastră, pentru perioada în care se verifică dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și veți avea dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs.sau în temeiul unui contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim, interes public sau din motive legate de situația dvs. particulară.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Chicineta SRL nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării făcute de noi înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere – în situația în care o autoritate de supraveghere nu tratează plângerea dvs. sau nu vă informează în termen de 3 luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii, va puteți adresa instanțelor judecătorești competente.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (dacă la solicitarea unui terț, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal),  vă rugăm contactați Chicineta la adresa de email: office@chicineta.ro printr-o cerere semnată și datată.

6. Perioada de stocare a datelor d-voastra

Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 1. Transmiterea datelor personale către terțe părți

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate și cookies

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner sau printr-o fereastră pop-up) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică de confidențialitate și cookie-uri pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe website-ul nostru.

Politica privind fișierele cookies

 1. Ce sunt cookie-urile și scopul utilizării acestora:

Website-ul folosește cookies. Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni  care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe Website când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookie-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookie-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookie-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

 1. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile fixe sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 1. Cine folosește informațiile stocate în cookie-uri?

Informațiile stocate în cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de noi, cu excepția celor identificate mai jos ca „cookie-uri terță parte”, folosite și gestionate de entități externe pentru a furniza serviciile solicitate de noi, pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței utilizatorului când navighează pe site-ul nostru. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste „cookie-uri terță parte” sunt obținerea de statistici de acces și garantarea operațiunilor de plată care se efectuează.

 1. Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site?

Dacă preferați să evitați utilizarea cookie-urilor în această pagină, ținând cont de limitările descrise mai sus, trebuie mai întâi să dezactivați utilizarea cookie-urilor în browser-ul dvs. și apoi să ștergeți Cookieurile salvate în browser-ul asociat acestui site web. Puteți utiliza această opțiune pentru a împiedica utilizarea cookie-urilor în orice moment.

 1. Cum se dezactivează și împiedică utilizarea cookie-urilor?

Puteți restricționa, bloca sau șterge cookie-urile de pe acest site web oricând, modificând configurația browser-ului dvs., urmând pașii indicați mai jos. În timp ce setările sunt diferite în fiecare browser, cookieurile sunt configurate în mod normal în meniul „Preferințe” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii despre configurarea fișierelor cookie în browser-ul dvs.,consultați meniul „Ajutor” din browser-ul propriu zis.

 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.

 1. Care sunt cookie-urile specifice utilizate pe pagina de internet chicineta.com?

Atunci când vizitați acest site, următoarele tipuri de Cookie-uri sunt folosite:

 • Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
 • Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
 • Cookie-uri pentru geotargetting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.